אודות

מי אנחנו?DSCN0237_resize

מכון אבניים מוביל תהליכי למידה מקצועיים של אנשי חינוך בגישה של למידה-בתוך-העבודה בקבוצת עמיתים ומתוך הכרה בחשיבותו של הידע המעשי והניסיון של השותפים ללמידה.

המטרה המרכזית של אבניים היא להציב בחזית השיח החינוכי את אנשי השטח העושים את מלאכת החינוך ולתת ביטוי לנקודת מבטם.

המכון הוקם בשנת 2003 בסיוע מכון מנדל למנהיגות, החל לפעול במסגרת מכון “כרם” לחינוך הומניסטי יהודי ובחסות “כל ישראל חברים” (כי”ח). מתחילת שנת 2006 פועל כמלכ”ר.

מכון אבניים פועל בשיתוף עם משרד החינוך, עם בתי ספר ועם ארגונים ומוסדות ישראליים העוסקים בקידום ופיתוח מורים והוראה.

במה עוסק אבניים?

המכון מיישם שיטות וכלים שפותחו במסגרות שונות ברחבי העולם, המכוונים לשיפור מתמיד בפרקטיקה החינוכית, ומבוססים על שיתוף ידע במסגרת קהילת עמיתים, תוך בחינת התאמתם לתנאי מערכת החינוך בארץ ולתרבות המקצועית הישראלית.
ביניהם:
≡    הנחיית תהליכים קבוצתיים מכווני פעולה ופיתוח מתודות ללמידה קבוצתית בית-ספרית.

≡   כתיבה נארטיבית של תיאורי מקרים, שבמסגרתה מתאר הכותב אירוע או דילמה שעימה התמודד, ומציג אותה, לאחר עיבוד והמשגה, לדיון במסגרת קהילת המקצוע.

≡   חקר שיעור (Lesson Study) במסגרת קבוצת עבודה בית-ספרית.

≡   ניתוח מסמכים מהכיתה: מטלות ומשימות לימודיות, עבודות תלמידים במסגרת קבוצות חברות ביקורתית (Critical Friends Group).

≡   תיעוד בוידיאו של שיעורים ויחידות הוראה המשמשים כטקסטים ויזואליים לניתוח ולמידה במסגרות של הכשרה ופיתוח מקצועי.


הפצה של ידע מעשיmikrim

אבניים פועל ליצירת קהילה פעילה של אנשי חינוך. באתר פועלת ספריית תיאורי מקרים שמבוססת על תיאורי מקרים שנכתבו על ידי אנשי חינוך מכל רחבי מערכת החינוך בארץ. כתב העת “בינינו” יוצא לאור במהדורה מקוונת שש פעמים בשנה, לרשימת תפוצה של אלפי אנשי חינוך. בנוסף מוציא המכון לאור פרסומים בדפוס.